Literárny večer v Dúbravke, 25. 3. 2014

beseda-v-dubravke

Utorok 25. 3. 2014 o 17.30 hod.

Literárny večer sa uskutočnil v Malej sále Domu kultúry na Saratovskej ulici v Dúbravke. Iniciovalo ho oddelenie beletrie Obecnej knižnice Domu kultúry Dúbravka pod vedením knihovníčky, pani Evy Fuzekovej. Práve ona nás privítala a tento večer otvorila.

Keď píšem, že nás, myslím tým nielen návštevníkov večera, ale aj nás, autorky knižiek. Nebola som tam totiž sama. Atmosféru večera sme vytvárali v trojici, spolu s Lenkou Riečanskou a Ruženkou Scherhauferovou.

A aká bola atmosféra večera?

Bolo cítiť, že je jar a slnko, netradične silné na túto ročnú dobu a vlastne aj podvečernú hodinu, rozpaľovalo nielen priečelie Domu kultúry, ale svojimi lúčmi sa vpíjalo aj do našich, po zime tak trochu unavených, tvárí.

Preto ma potešilo, že v sále vládla pokojná nálada. Beseda nebola moderovaná, takže sme si my, autorky, odovzdávali mikrofón a každá z nás povedala, čo má na srdci. Témy vznikali inšpiráciou z publika, či nám spontánne skrsli ako dobré nápady pohovoriť si o tom, či onom. Bolo to veľmi nenútené a rôznosťou našich knižiek i osobných príbehov aj pestré.

Ozvučenie sály bolo profesionálne a publikum si užívalo komfort v pohodlných kreslách. Spokojné tváre z fotografií to len potvrdzujú. Skrátka, zamatová atmosféra.

Tulipániky v puku, ktoré sme na záver dostali, dodali celej atmosfére prísľub rozvinutia tohto zamatu do krásneho otvoreného kvetu. Želám si, nech je takou celá tohtoročná literárna sezóna, na ktorú sa už veľmi teším. Myslím si, že tento večer bol jej skvelým zahájením.

Ďakujem pekne všetkým, ktorí prišli

Slávka